Romania: “A cry of despair” from Romanian doctors – the full letter in English

B.1.617.2, Coronavirus, Deaths, Delta, Healthcare, Hospitalization, Infection, Romania, Vaccine

Dear Bucharestians, Dear Romanians,

It is becoming increasingly difficult for us, the medical staff, to cope with the wave of COVID-19 diseases, both among the population and among us, the medical staff.

The last days show us a medical system extended to the maximum and reached the limit, especially in the areas where COVID-19 patients are treated.

Every day we witness tragedies: dying patients, suffering families, doctors who have reached the end of their powers, patients and medical staff infected with SARS-CoV-2 who need medical care. And the number is very high.

In the face of this dramatic picture, we think that the low degree of vaccination among the population is perhaps a failure in terms of the trust that must exist between the medical staff and the population.

Medicine is science, and science means research, exchange of experience, exchange of ideas, discussions for and against, so that in the end the result means the common good.

Today, evidence-based science and medicine tell us, including through the voices of international health reference forums, that vaccination is one of the most important tools for the most effective management of the COVID-19 pandemic.

YES, a vaccinated person can get sick.
YES, a vaccinated person can develop severe forms of SARS-CoV-2 infection.
BUT the proportion of these cases is much lower among vaccinated than unvaccinated people.

This open letter is not just another call thrown into the air.

It is a cry of despair , of us, of the Bucharest medical staff, through the voice of the College of Physicians of Bucharest , so that you, the population of Bucharest, but also the population of Romania as a whole, to reflect on the information transmitted.

We assure you that we are serious and correct about the information provided, that we rely on and present to you the scientific evidence we have at the time of communications and that we want and must fight to rebuild the relationship of trust between the doctor and his patient. , between doctor and society.

YES, we are desperate, because every day we lose hundreds of patients who die in Romanian hospitals.
YES, we are desperate because no matter how hard we try, this parasitic disease takes our patients.
YES we are desperate because we are often faced with this disease unarmed and empty handed.
And YES, we are desperate, because, unfortunately, we have heard too many times:
I can’t breathe… I’m not vaccinated

We talk to colleagues every day who tell us they don’t know what to do. We have young patients die, children end up in ATI wards, people with comorbidities die, people without comorbidities die.

We are at a crossroads and I believe that only a joint effort, ours and yours, can cap and stop this wave of the COVID-19 pandemic.

Science tells us today that by vaccinating and observing protective measures we can fight this pandemic much more effectively.

This call is born out of the suffering that is felt and lived in the medical units that treat COVID-19 patients and is written with the responsibility of people who put science and evidence-based medicine at the forefront.  

Prof. Dr. Cătălina Poiană

President of the College of Physicians of Bucharest

On behalf of the Executive Bureau of the College of Physicians of Bucharest

Translated from Romanian, original article by G4Media.ro

 

Romanian version:

Dragi bucureșteni, Dragi români,

Nouă, corpului medical, ne este din ce în ce mai greu să facem față valului de îmbolnăviri de COVID-19 atât în rândul populației, cât și în rândul nostru, al cadrelor medicale.

Ultimele zile ne arată un sistem medical întins la maximum și ajuns la limită, mai ales pe zonele unde se tratează pacienții COVID-19.

Zi de zi asistăm la tragedii: pacienți care mor, familii aflate în suferință, medici ajunși la capătul puterilor, pacienți și cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 care au nevoie de îngrijiri medicale. Iar numărul este foarte mare.

În fața acestui tablou dramatic, ne gândim că gradul scăzut de vaccinare în rândul populației reprezintă, poate, și un eșec în ceea ce privește încrederea care trebuie să existe între corpul medical și populație.

Medicina este știință, iar știința înseamnă cercetare, schimb de experiență, schimb de idei, discuții pro și contra, pentru ca la final rezultatul să însemne binele comun.

Astăzi, știința și medicina bazată pe dovezi ne spun, inclusiv prin vocile forurilor internaționale de referință în domeniul sănătății, că vaccinarea reprezintă unul dintre instrumentele importante pentru gestionarea cât mai eficientă a pandemiei de COVID-19.

DA, și o persoană vaccinată se poate îmbolnăvi.

DA, și o persoană vaccinată poate dezvolta forme severe ale infecției cu SARS-CoV-2.

DAR proporția acestor cazuri este mult mai mică în rândul persoanelor vaccinate față de cele nevaccinate.

Această scrisoare deschisă nu este doar un alt apel aruncat în eter.

Este un strigăt de disperare, al nostru, al corpului medical bucureștean, prin vocea Colegiului Medicilor din Municipiul București, pentru ca dumneavoastră, populația din București, dar și populația României în ansamblul său, să reflectați la informațiile transmise.

Vă asigurăm că suntem serioși și corecți în privința informațiilor furnizate, că ne bazăm și vă prezentăm dovezile științifice pe care le avem la dispoziție în momentul comunicărilor și că dorim și trebuie să luptăm să reconstruim relația de încredere care trebuie să existe între medic și pacientul său, între medic și societate.

DA, suntem disperați, pentru că zi de zi pierdem sute de pacienți care mor în spitalele românești.

DA, suntem disperați pentru că oricât de multe eforturi am face, această boală parșivă ne ia pacienți.

DA suntem disperați pentru că de multe ori suntem în fața acestei boli dezarmați și cu mâinile goale.

Și DA, suntem disperați, pentru că, din păcate, de prea multe ori am auzit:

Nu pot să respir… Nu sunt vaccinat…

Zilnic vorbim cu colegi care ne spun că nu știu ce să mai facă. Ne mor pacienți tineri, ajung copii în secțiile de ATI, mor oameni cu comorbidități, mor oameni fără comorbidități.

Suntem la răscruce și cred că doar un efort comun, al nostru și al dumneavoastră, poate face să plafonăm și să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19.

Știința ne spune astăzi că prin vaccinare și prin respectarea măsurilor de protecție putem lupta mult mai eficient cu această pandemie.

Acest apel este născut din suferința care se simte și se trăiește în unitățile medicale care tratează pacienți COVID-19 și este scris cu responsabilitatea unor oameni care pun știința și medicina bazată pe dovezi pe primul plan.  

Prof. dr. Cătălina Poiană

Președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București

 

 

Winter is here. Three European nations see their highest ever Covid case rates

 

 

 

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

 

 

** This post was originally published on October 20, 2021 **