Romania: “A cry of despair” from Romanian doctors – the full letter in English

Dear Bucharestians, Dear Romanians,

It is becoming increasingly difficult for us, the medical staff, to cope with the wave of COVID-19 diseases, both among the population and among us, the medical staff.

The last days show us a medical system extended to the maximum and reached the limit, especially in the areas where COVID-19 patients are treated.

Every day we witness tragedies: dying patients, suffering families, doctors who have reached the end of their powers, patients and medical staff infected with SARS-CoV-2 who need medical care. And the number is very high.

In the face of this dramatic picture, we think that the low degree of vaccination among the population is perhaps a failure in terms of the trust that must exist between the medical staff and the population.

Medicine is science, and science means research, exchange of experience, exchange of ideas, discussions for and against, so that in the end the result means the common good.

Today, evidence-based science and medicine tell us, including through the voices of international health reference forums, that vaccination is one of the most important tools for the most effective management of the COVID-19 pandemic.

YES, a vaccinated person can get sick.
YES, a vaccinated person can develop severe forms of SARS-CoV-2 infection.
BUT the proportion of these cases is much lower among vaccinated than unvaccinated people.

This open letter is not just another call thrown into the air.

It is a cry of despair , of us, of the Bucharest medical staff, through the voice of the College of Physicians of Bucharest , so that you, the population of Bucharest, but also the population of Romania as a whole, to reflect on the information transmitted.

We assure you that we are serious and correct about the information provided, that we rely on and present to you the scientific evidence we have at the time of communications and that we want and must fight to rebuild the relationship of trust between the doctor and his patient. , between doctor and society.

YES, we are desperate, because every day we lose hundreds of patients who die in Romanian hospitals.
YES, we are desperate because no matter how hard we try, this parasitic disease takes our patients.
YES we are desperate because we are often faced with this disease unarmed and empty handed.
And YES, we are desperate, because, unfortunately, we have heard too many times:
I can’t breathe… I’m not vaccinated

We talk to colleagues every day who tell us they don’t know what to do. We have young patients die, children end up in ATI wards, people with comorbidities die, people without comorbidities die.

We are at a crossroads and I believe that only a joint effort, ours and yours, can cap and stop this wave of the COVID-19 pandemic.

Science tells us today that by vaccinating and observing protective measures we can fight this pandemic much more effectively.

This call is born out of the suffering that is felt and lived in the medical units that treat COVID-19 patients and is written with the responsibility of people who put science and evidence-based medicine at the forefront.  

Prof. Dr. Cătălina Poiană

President of the College of Physicians of Bucharest

On behalf of the Executive Bureau of the College of Physicians of Bucharest

Translated from Romanian, original article by G4Media.ro

 

Romanian version:

Dragi bucureșteni, Dragi români,

Nouă, corpului medical, ne este din ce în ce mai greu să facem față valului de îmbolnăviri de COVID-19 atât în rândul populației, cât și în rândul nostru, al cadrelor medicale.

Ultimele zile ne arată un sistem medical întins la maximum și ajuns la limită, mai ales pe zonele unde se tratează pacienții COVID-19.

Zi de zi asistăm la tragedii: pacienți care mor, familii aflate în suferință, medici ajunși la capătul puterilor, pacienți și cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 care au nevoie de îngrijiri medicale. Iar numărul este foarte mare.

În fața acestui tablou dramatic, ne gândim că gradul scăzut de vaccinare în rândul populației reprezintă, poate, și un eșec în ceea ce privește încrederea care trebuie să existe între corpul medical și populație.

Medicina este știință, iar știința înseamnă cercetare, schimb de experiență, schimb de idei, discuții pro și contra, pentru ca la final rezultatul să însemne binele comun.

Astăzi, știința și medicina bazată pe dovezi ne spun, inclusiv prin vocile forurilor internaționale de referință în domeniul sănătății, că vaccinarea reprezintă unul dintre instrumentele importante pentru gestionarea cât mai eficientă a pandemiei de COVID-19.

DA, și o persoană vaccinată se poate îmbolnăvi.

DA, și o persoană vaccinată poate dezvolta forme severe ale infecției cu SARS-CoV-2.

DAR proporția acestor cazuri este mult mai mică în rândul persoanelor vaccinate față de cele nevaccinate.

Această scrisoare deschisă nu este doar un alt apel aruncat în eter.

Este un strigăt de disperare, al nostru, al corpului medical bucureștean, prin vocea Colegiului Medicilor din Municipiul București, pentru ca dumneavoastră, populația din București, dar și populația României în ansamblul său, să reflectați la informațiile transmise.

Vă asigurăm că suntem serioși și corecți în privința informațiilor furnizate, că ne bazăm și vă prezentăm dovezile științifice pe care le avem la dispoziție în momentul comunicărilor și că dorim și trebuie să luptăm să reconstruim relația de încredere care trebuie să existe între medic și pacientul său, între medic și societate.

DA, suntem disperați, pentru că zi de zi pierdem sute de pacienți care mor în spitalele românești.

DA, suntem disperați pentru că oricât de multe eforturi am face, această boală parșivă ne ia pacienți.

DA suntem disperați pentru că de multe ori suntem în fața acestei boli dezarmați și cu mâinile goale.

Și DA, suntem disperați, pentru că, din păcate, de prea multe ori am auzit:

Nu pot să respir… Nu sunt vaccinat…

Zilnic vorbim cu colegi care ne spun că nu știu ce să mai facă. Ne mor pacienți tineri, ajung copii în secțiile de ATI, mor oameni cu comorbidități, mor oameni fără comorbidități.

Suntem la răscruce și cred că doar un efort comun, al nostru și al dumneavoastră, poate face să plafonăm și să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19.

Știința ne spune astăzi că prin vaccinare și prin respectarea măsurilor de protecție putem lupta mult mai eficient cu această pandemie.

Acest apel este născut din suferința care se simte și se trăiește în unitățile medicale care tratează pacienți COVID-19 și este scris cu responsabilitatea unor oameni care pun știința și medicina bazată pe dovezi pe primul plan.  

Prof. dr. Cătălina Poiană

Președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București

 

 

Winter is here. Three European nations see their highest ever Covid case rates

 

 

 

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

 

 

Latvia: one month strict Covid lockdown announced

Latvian Prime Minister Krišjānis Kariņš told reporters that from Monday, October 21, for four weeks or until November 15, an especially strict Covid-19 lockdown will come into force in Latvia.

He mentioned that almost all shops, entertainment and other services, as well as schools, will be closed during the lockdown.

The Minister of Health Daniels Pavļut explained that during this period all stores, except for basic necessities, will not open and only the most necessary services will be available. It is also planned to introduce a curfew from 8 pm to 5 am. Pavluts added in this connection that “people will be able to return from work and go to it”.

Diena newspaper report (in Latvian)

 

Latvia, Russia and Romania are all reporting pandemic high case rates

 

Winter is here. Three European nations see their highest ever Covid case rates

 

Image by Germans Aļeņins from Pixabay

UK ZOE app reports the highest UK Covid daily case rate ever recorded

The UK Covid App ZOE is reporting 76,402 daily Covid cases today, a figure that is higher than the previously reported official peak of 68,192 daily Covid cases on the 8th January 2021. 

 

The previously reported highest official figure for daily cases was 68,192, on January 8th 2021. The UK Covid-19 vaccine rollout, which has vaccinated 85% of the eligible population, had barely begun at that point. Note: The chart below is tracking the official UK government figures rather than the ZOE app figures.

 

The ZOE app is also reporting 1,002,466 symptomatic Covid cases in Britain, not far off the previous peak figure of 1,060,343 on January 11th 2021.

 

The official UK government dashboard figure is showing just under 50,000 daily cases, but all of the indicators are pointing in the wrong direction.

 

Britain is about to head into a winter Covid wave with more cases than ever before. Deaths from Covid are rising, and millions of children have been deliberately infected with Covid-19 after being sent to school where all mitigations were removed. There is presumably a plan here, but we are at a complete loss as to what the plan is, and the UK government aren’t telling.

UK ZOE Covid App website

 

Update 19th October 2021 – daily cases are still spiralling:

 

Update 20th October 2021 – daily cases are still spiralling:

 

Update 21st October 2021 – daily cases are still spiralling:

 

Update 22nd October 2021 – daily cases are still spiralling – that’s a near 10% rise in FOUR DAYS:

 

With 223 deaths recorded in Britain on the 19th October 2021, it’s incredibly irresponsible for the UK government to allow Covid cases to rise this far.

223 deaths were recorded in a single day in Britain on 19th October 2021

 

Winter is here. Three European nations see their highest ever Covid case rates

 

 

October 19th – 23rd could be crucial in determining how bad Covid-19 will be this winter

Texas embalmer: “COVID is unlike anything I’ve seen before”

“I was having people that had only been dead for a few hours and there were major clotting issues. The clots were the size of pancakes ― you never, never see those with someone who didn’t die of COVID.”

“These folks were so swollen they were completely unrecognizable.  We get bodies out of ICU regularly, but not in the condition that these COVID bodies are in. They’re tremendously swollen. If they’ve been on a ventilator, that often completely runs down their immune system. It also opens them up to a lot of sepsis and secondary infections that tend to hang around hospitals, like penicillin-resistant staph infections.”

“I’ve been doing this for 30 years and pretty much everywhere I’ve worked has been medium to high volume. I’m not one of those embalmers that works at a place that just does 50 or 60 bodies a year. So I’ve done this long enough and I’ve seen enough that I would know when something different pops up. COVID is unlike anything I’ve seen before.”

Huffpost.com report

 

 

Image by Gisela Merkuur from Pixabay

UK: start to pandemic “worst public health failure ever” – a failure that is still ongoing

The UK government approach – backed by its scientists – was to try to manage the situation and in effect achieve herd immunity by infection, it said. This led to a delay in introducing the first lockdown, costing lives.

BBC report

Full Parliamentary report here

 

Coronaheadsup Twitter feed, 15th March 2020 – the UK promotes herd immunity and our prediction of the outcome of the policy

Coronaheadsup Twitter feed, 15th March 2020 – the UK promotes herd immunity and ignores warnings from Italian doctors about the severity of the coronavirus

 

Coronaheadsup Twitter feed, March 13th 2020 – warning of a catastrophe in UK schools if they are left open. This is another lesson still not learned. Millions of British schoolchildren have been infected by Covid-19 in UK schools in 2021, with no mitigations allowed.
In an ongoing attempt to impose herd immunity, defenceless British kids are being told to fight a BSL4 pathogen in classrooms with no protection, mitigations, bubbles or vaccines. It’s homicidal insanity, and by far the biggest scandal of this pandemic.

What we don’t want or need is another government apology or a public inquiry in a year’s time after millions more lives have been wrecked by this virus. We need preventative action, and we need it NOW.

 

Sars-CoV-2 – checkmate to the virus in four moves

October 19th – 23rd could be crucial in determining how bad Covid-19 will be this winter

We have already posted our prediction for the start of the next global Covid-19 wave here, and the October 23rd date we mentioned as being the start of the next wave also seems to be close to an inflexion point for global Covid deaths too. In 2020, the global death rate started to accelerate from October 19th. The next two weeks will be crucial in determining how severe Covid-19 will be this winter.

Our forecast is for the next global wave to start on or around 23rd October 2021:

 

The inflexion point for an increase in global deaths was on the 19th October 2020. Will vaccines and herd immunity help reduce the size of the next winter wave?

 

Below is the interactive OurworldinData chart for global biweekly deaths.

You can see clearly that the first global Covid wave from October 2020 to February 2021 was larger than the second Covid wave from February to June 2021. The global cases chart shows a collapsed first peak due to limited recording over the winter holidays. Cases may not have been recorded in that period, but deaths, of course, were, giving an indication of just how large the first Covid-19 wave really was. 

 

 

Below is the interactive chart for global biweekly cases, with a trough expected around 23rd October 2021. Note the collapsed peak of the first wave due to the lack of recording over the winter holidays.

 

A visualization of what the first global peak in Covid cases would probably have looked like were it not for the lapse in recording from Thanksgiving 2020 through New Year of 2021.

Sadly, we don’t think that the three declining global peaks we have seen so far represent a trend that will continue into this coming winter of 2021. We should be able to tell by mid-November 2021 just how severe the next global Covid winter wave will be, and we will update Coronaheadsup.com in a new post around that time.

 

12th October 2021: An early indication from Britain of where we are headed?

UK: nearly one million people are predicted to have symptomatic Covid in Britain

The ZOE Covid-19 app is showing another huge rise in symptomatic coronavirus cases across the UK, and the pandemic record peak set in January 2021 may soon be broken if the rise isn’t checked. The official UK government figures for Covid-19 are not reflecting the rise that the ZOE app is seeing.

The UK government is pivoting away from free Covid testing, presumably to reduce the official count even further.  All of this is happening with the winter Covid surge about to start in Britain, with a peak estimated to be in about ten weeks time, just before Christmas 2021

The ZOE app is now showing over 70,000 new Covid cases in Britain every day

 

Official UK government figures are showing less than half the number of infections that the ZOE Covid app is picking up

 

All of this, of course, with the backdrop of Britain having vaccinated nearly 85% of its population. Across the four UK countries, 92.7% to 94.1% had received at least one dose of a COVID-19 vaccine and 81.7% to 86.7% were fully vaccinated

 

The UK could set a new pandemic record for symptomatic cases in the coming days.

 

The UK government and its advisors have been asleep at the wheel for the entire pandemic. As tens of thousands of British kids become infected in schools across the country, there is no sign that they are preparing to wake from their slumber anytime soon. By the time they do, the damage, the irreversible damage, will have already been done.

 

USA: 25% vaccine breakthrough in New Jersey – 13,762 cases of which 3,414 were in fully vaccinated people

From Sept. 13 through Sept. 17, the most recent week of data available, of the total of 13,762 positive cases, 3,414 were of fully vaccinated people. There were 42 breakthrough hospitalizations out of a total of 1,000. And of the 121 COVID deaths during that time period, two of the deaths were of fully vaccinated people, Governor Murphy said.

NJ.com report

 

New Jersey historical vaccine breakthrough information:

10th June 2021 report, 1,319 cases, 92 hospitalized, 14 deaths. Link
10th August 2021 report, 7,112 cases, 212 hospitalized, 50 deaths. Link
22nd September 2021 report, 22,226 cases, 457 hospitalized, 111 deaths. Link
6th October 2021 report, 30,267 cases, 629 hospitalized, 158 deaths. Link

 

 

 

 

Photo by Joey Pedras on Unsplash

 

Scotland: 78% of Covid deaths, 64% of hospitalizations and 50% of new cases are fully vaccinated

The Covid-19 situation in Scotland seems to have deteriorated alarmingly since we last checked. For the most recent period reported, 78% of Covid-19 deaths were fully vaccinated, 64% of hospitalizations were fully vaccinated and 50% of new infections were fully vaccinated.

The information below comed from Public Health Scotland, and can be downloaded here.  The key charts from the report are reproduced below. We have excluded the partially vaccinated from the results for clarity.

 

Covid-19 deaths in Scotland – 78% are fully vaccinated:

 

Covid-19 hospitalizations in Scotland – 64% are fully vaccinated:

 

New Covid-19 cases in Scotland – 50% are fully vaccinated:

 

Underlying data from Public Health Scotland

Deaths:

 

Hospitalizations:

 

Cases:

 

 

 

 

Photo by Esteban on Unsplash

Is Covid-19 on a four monthly global wave cycle?

Sars-CoV-2 global attacks have come in regular four monthly waves in 2021. Will the next wave trough, or CovidMinimum, be on or around 23rd October 2021, with about 5.18 million biweekly infections? Place your bets!

We think that the first wave shown above, from October 2020 to February 2021, had a collapsed peak caused by a lack of reporting over the Thanksgiving, Christmas & winter holidays. The wave was probably at least as big, if not bigger, than the second wave from February to June 2021.

 

The winter peak for Covid cases in 2020/2021 would probably have looked something like this if case recording hadn’t been interrupted by the winter holidays:

 

Have a go yourself with the interactive chart below! The   button is pretty cool. To update it, press the date in the bottom right corner of the chart.

 

Global Covid waves triggered by phases of the moon?

Covid-19 pandemic used to test propaganda techniques on Canadians

Canadian military leaders saw the pandemic as a unique opportunity to test out propaganda techniques on an unsuspecting public, a newly released Canadian Forces report concludes.  The federal government never asked for the so-called information operations campaign, nor did cabinet authorize the initiative developed during the COVID-19 pandemic by the Canadian Joint Operations Command, then headed by Lt.-Gen. Mike Rouleau. 

But military commanders believed they didn’t need to get approval from higher authorities to develop and proceed with their plan, retired Maj.-Gen. Daniel Gosselin, who was brought in to investigate the scheme, concluded in his report.

The propaganda plan was developed and put in place in April 2020 even though the Canadian Forces had already acknowledged that “information operations and targeting policies and doctrines are aimed at adversaries and have a limited application in a domestic concept.”

Ottawa Citizen report

 

UK: Covid-19 up by 22% in one week, vaccine breakthroughs at 25% of new cases

According to ZOE COVID Study incidence figures, in total there are currently 58,126 new daily symptomatic cases of COVID in the UK on average, based on PCR and LFT test data from up to five days ago.  An increase of 22% from 45,081 new daily cases last week.

Zoe Covid App website

UK: Covid case rate in Kettering for 10-14 year olds is now 6,200 per 100K

The Covid case in Kettering for 10-14 year old schoolkids is now over 6,200 per 100k. That’s 1 in 16 children testing positive in the last week.

It’s another glaring indictment of the UK government’s complete lack of care for its own population, and its children in particular.

 

 

This catastrophe was easily foreseeable from the beginning of the pandemic, as we pointed out in June 2020:

 

Italy: Two children die shortly after 2nd Pfizer vaccination

Giulia Lucenti died aged 16, the day after the vaccine. “Giulia dreamed to be able to work abroad in the field of robotics. “The memories of mum Oxana and dad Lorenzo dissolve in the excruciating pain of having lost their only daughter at only 16 years old,“ sixteen hours after the second vaccine dose” specifies the mother. 

Majda El Azrak, 14-year-old girl, went into a coma two days after receiving the second dose of Pfizer vaccine: the young woman died after 26 days.  The first dose of the vaccine Pfizer on July 22, the second on August 17. The following day, August 18, severe headache and swelling in one eye that made it necessary to be hospitalized, on August 19, at the Tricase hospital in Bari. A few hours later the clinical picture worsened up to in a state of coma, which lasted 26 days at the “Giovanni XXIII” hospital. She died like that Majda El Azrak, a young Ruffanese girl of Moroccan origins.

Reports from Italy24 news: Guilia Lucenti, Majda El Azrak

 

Italy: ALL workers must have a Covid vaccination or negative test